ASTRONOMIE  - vedoucí lektor doc. RNDr. Martin Šolc,CSc.

osnova:

1. Sluneční hodiny I.

2. Sluneční hodiny II.

3. Velcí astronomové Evropy I.

4. Velcí astronomové Evropy II.

 

ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE - vedoucí lektor prof. Ing. Pavel Valiček, DrSc.

osnova:

1. Úvod do tradiční čínské medicíny

2. Léčivé rostliny čínské medicíny I.

3. Léčivé rostliny čínské medicíny II.

4. Léčivé rostliny čínské medicíny III.

5. Léčivé rostliny čínské medicíny IV.

6. Domácí využití rostlin tradiční čínské medicíny

 

 

GENEALOGIE - HLEDÁME SVÉ PŘEDKY - lektor Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

osnova:

1. Úvod do genealogie a její dějiny

2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.

3. O matrikách

4. Využití archivních materiálů ke studiu předků

5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.

6. Rodové kroniky a strazy

 

 

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI - lektor PhDr. Jan Šolc

osnova:

1. Etika je slovo, slušnost je čin

2. Tři velikáni na úsvitu

3. Je naše svědomí věštírna?

4. Ctnost jako trvalý dobrý zvyk

5. Člověk hledá smysl života

6. Etická výchova pro naše děti

 

 

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI I. - prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

osnova:

1. Češi, národ, stát

2. Společnost a křesťanství

3. Velmoži, knížata, králové a ti ostatní

4. Stříbro a moc

5. Český král a římský (či německý?) panovník

6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

 

 

CESTOVÁNÍ - CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI - lektor Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

osnova: 

1. Cestování a cestovní ruch

2. Historie cestování

3. Lázeňství a jeho historie

4. Za čím lidé cestují

5. Trocha ekonomie nikoho nezabije, aneb lidé a čísla

6. Pojeďme do světa

 

 

LIDSKÉ ZDRAVÍ - lektor MUDr. Emerich Majer

osnova:

1. Základní pojmy v lékařství aneb Jak naše tělo funguje či nefunguje

2. Základní pojmy v lékařství aneb Jak naše tělo funguje či nefunguje II.

3. Nervová soustava a její choroby

4. Nemoci stáří - "proti věku není léku"

5. Nejzávažnější choroby

6. Nejzávažnější choroby - pokračování

 

 

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II. - lektor prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

osnova:

1. Krize jako počátek nového

2. Zlatý věk? Stavy a panovník

3. Temno a jeho světla

4. Osvícenství a jeho stíny

5. Zrození nebo obrození národa?

6. Společnost v přerodu: zrození občana

 

 

KOUZELNÁ GEOMETRIE - lektor PhDr. Alena Šarounová, CSc.

osnova:

1. Několik pohledů na kružnici a kouli

2. Mnohoúhelníky a mnohostěny

3. Geometrie a architektura v dobách minulých

4. Geometrie a moderní architektura

5. Ornamenty

6. Geometrie v živé přírodě

 

 

KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - lektor doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

osnova:

6. Betlém v Kuksu ( 1723 - 1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

5. Cnosti a Neřesti v Kuksu ( 1718 - 1720) - s Herkulesem na cestě mezi dobrem a zlem

4. Náhrobek Jana Václava Vratislava t Mitrovic v Praze ) 1714 - 1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

3. Vidění sv. Luitgardy a sv. František Xaverský na Karlově mostě )1710 - 1711)  - skvostné pomníky barokní slávy svatých

2. Salla terrena zámecké rezidence v Kroměříži ) 1686 - 1695) - proměny přírody v umění

1. Květná zahrada v Kroměříži - sochařská galerie all´antica a barokní Řím

 

KŘESŤANSKÁ IKONOGRAFIE A HAGIOGRAFIE - lektor prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PH.D.,DSc.

osnova:

1. Úvod do křesťanské ikonografie a zrod křesťanské ikonografie

2. Ikonografie Panny Marie

3. Ikonografie Krisra

4. Kristovo oslavení

5. Ikonografie andělských bytostí

6. Ikonografie světců a světic

 

RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ - lektor Mgr. Kamil Rodan, PH.D.

osnova:

1. Zakotvení evropských královských rodů v historii

2. Narození a křty v královských rodinách

3. Zásnuby a svatby v královských rodinách

4. Rozvod a jeho význam v královských rodinách

5. Pohřby v královských rodinách

6. Hroby, hrobky a královská pohřebiště

 

MICHELANGELO BUONARROTI, ŽIVOT A DÍLO - lektor Mgr. Martin Pavlíček, Ph. D.

osnova:

1. Umělcovo mládí, školení a rané dílo

2. Nejslavnější socha světa a sochařovo dílo po roce 1500

3. Náhrobek papeže Julia II. della Rovere

4. Malby v Sixtinské kapli

5. Nová sakristie

6. Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

 

HUDEBNÍ NÁSTROJE - lektor PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.

osnova:

1. Hudební kuchyně: první nahlédnutí "pod pokličku"

2. Idiofony, Membranofony, Mirlitony

3. Chordofony I. - housle

4. Chordofony II. - piano

5. Aerofony I. - jednohlasé vzduchové nástroje

6. Vícehlasé aerofony a automatofony

 

LEONARDO DA VINCI: RENESANČNÍ UOMO UNIVERSALE - Lektor Doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

osnova:

1. Mládí, učení, rané dílo

2.Oltářní obrazy a svatí

3. Portréty

4. Nástěnné malby

5. Sochař, architekt a teoretik

6. Kresby

 

ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ - Lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.

osnova:

1. Národní menšiny v Arménii

2. Arméni a křesťanství

3. Pronásledování Arménů a arménská diaspora

4. Doma a přece v cizině

5. Seznamte se s Arménií

6. Seznamte se s Kavkazem

 

GIAN LORENZO BERNINI -GÉNIUS EVROPSKÉHO BAROKA - Lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

osnova:

1. Architekt

2. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo

3. Fontány

4. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu

5. Práce pro kardinála Scipione Borghese

6. Život a dílo

 

HABSBURKOVÉ BEZ TRŮNU - Lektor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

osnova:

1. Habsburský rod v "dlouhém 19. století"

2. Jan Salvátor Orth

3. Leopold Wölfling

4. Ferdinand Burg

5. Luisa Montignoso

6. Utajení Habsburkové

 

ARCHITEKTI ITALSKÉHO BAROKA - Lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

osnova:

1. Carlo Maderno

2. Gian Lorenzo Bernini

3. Francesco Borromini

4. Guarino Guarini

5. Carlo Rainaldi

6. Carlo Fontana

 

Proběhlé kurzy