ASTRONOMIE  - vedoucí lektor doc. RNDr. Martin Šolc,CSc.

osnova:

1. Sluneční hodiny I.

2. Sluneční hodiny II.

3. Velcí astronomové Evropy I.

4. Velcí astronomové Evropy II.

kurz proběhl 9. 9. - 30. 9. 2015, zúčastnily se 4 studentky

 

ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE - vedoucí lektor prof. Ing. Pavel Valiček, DrSc.

osnova:

1. Úvod do tradiční čínské medicíny

2. Léčivé rostliny čínské medicíny I.

3. Léčivé rostliny čínské medicíny II.

4. Léčivé rostliny čínské medicíny III.

5. Léčivé rostliny čínské medicíny IV.

6. Domácí využití rostlin tradiční čínské medicíny

kurz proběhl 7. 10. - 16. 12. 2015, zúčastnilo se 7 studentek

 

GENEALOGIE - HLEDÁME SVÉ PŘEDKY - lektor Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

osnova:

1. Úvod do genealogie a její dějiny

2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.

3. O matrikách

4. Využití archivních materiálů ke studiu předků

5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.

6. Rodové kroniky a strazy

kurz proběhl 3. 2. - 13. 4. 2016, zúčastnilo se 11 studentek (studentky měly možnost nahlédnout do matričních knih)

 

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI - lektor PhDr. Jan Šolc

osnova:

1. Etika je slovo, slušnost je čin

2. Tři velikáni na úsvitu

3. Je naše svědomí věštírna?

4. Ctnost jako trvalý dobrý zvyk

5. Člověk hledá smysl života

6. Etická výchova pro naše děti

kurz proběhl 5. 10. - 14. 12. 2016, zúčastnilo se 12 studentek

 

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI I. - prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

osnova:

1. Češi, národ, stát

2. Společnost a křesťanství

3. Velmoži, knížata, králové a ti ostatní

4. Stříbro a moc

5. Český král a římský (či německý?) panovník

6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

kurz proběhl 8. 2. - 19. 4. 2017, zúčastnilo se 14 studentů

 

CESTOVÁNÍ - CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI - lektor Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

osnova: 

1. Cestování a cestovní ruch

2. Historie cestování

3. Lázeňství a jeho historie

4. Za čím lidé cestují

5. Trocha ekonomie nikoho nezabije, aneb lidé a čísla

6. Pojeďme do světa

kurz proběhl 4. 10. - 13. 12. 2017, zúčastnilo se 15 studentek

 

LIDSKÉ ZDRAVÍ - lektor MUDr. Emerich Majer

osnova:

1. Základní pojmy v lékařství aneb Jak naše tělo funguje či nefunguje

2. Základní pojmy v lékařství aneb Jak naše tělo funguje či nefunguje II.

3. Nervová soustava a její choroby

4. Nemoci stáří - "proti věku není léku"

5. Nejzávažnější choroby

6. Nejzávažnější choroby - pokračování

kurz proběhl 31. 1. -11. 4. 2018, zúčastnilo se 10 studentek

 

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II. - lektor prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

osnova:

1. Krize jako počátek nového

2. Zlatý věk? Stavy a panovník

3. Temno a jeho světla

4. Osvícenství a jeho stíny

5. Zrození nebo obrození národa?

6. Společnost v přerodu: zrození občana

kurz proběhl 3. 10. - 12. 12. 2018, zúčastnilo se 14 studentek

 

KOUZELNÁ GEOMETRIE - lektor PhDr. Alena Šarounová, CSc.

osnova:

1. Několik pohledů na kružnici a kouli

2. Mnohoúhelníky a mnohostěny

3. Geometrie a architektura v dobách minulých

4. Geometrie a moderní architektura

5. Ornamenty

6. Geometrie v živé přírodě

kurz proběhl 30. 1. - 10. 4. 2019, zúčastnilo se 14 studentek

Proběhlé kurzy